7 goda vanor

7 goda vanor

I mars läste jag boken ”7 goda vanor” av Stephen Covey. En sak som han skrev väldigt tidigt i boken är att för att få ut så mycket som möjligt av en bok, ska man inte bara läsa den som om man ska lära sig något. Man ska läsa den som om man behöver kunna förklara det för någon annan.

Det här är något jag vet fungerar väldigt bra för mig. Om jag tar anteckningar, ska sammanfatta något eller återberätta det för någon annan lär jag mig på ett helt annat sätt. Därför lär jag mig mycket mer av att ha en blogg och ett instagramkonto där jag förklarar saker för andra. Ofta saker som jag precis lärt mig.

Covey pratar om att det är viktigt att ha en balans mellan ”produktion/resultat” och ”kapacitet att producera”. Om du fokuserar för mycket på resultatet så att du överarbetar dig eller någon annan, kanske du på kort sikt får hög produktion och goda resultat. Men på lång sikt blir det sämre för du har kört slut på dig själv/någon annan så att dess kapacitet att producera minskar. Det är som om du har en gräsklippare som du kör på full effekt dag ut och dag in och sen glömmer att olja den. Du kanske tycker att du får goda resultat och är effektiv, men i slutändan går gräsklipparen sönder för att du inte tagit hand om den. Du behöver hela tiden vikta dessa delar mot varandra. Både vad gäller dig själv och andra personer och saker. Hållbarhet och långsiktighet framför snabba resultat här och nu.

De 7 goda vanorna


1.Att vara proaktiv och ta överlagda beslut.

Det handlar om självledarskap och att jobba med det vi kan kontrollera. Att se vår situation på ett sätt som om vi är passiva och oförmögna att påverka den hjälper oss inte. Om vi tänker ”jag har sån otur för jag har en låg lön” eller ”jag är bara helt enkelt dålig på ekonomi”, så har vi redan givit upp. Men om vi tänker, okej situationen är som den är, och den kan vara dålig och orättvis. Men vad kan jag påverka? Och om vi tänker att vi faktiskt kan lära oss nya saker och inte bara ”fötts till att vara på ett visst sätt” så ser vi helt plötsligt på vår situation och våra möjligheter på ett nytt sätt.
Att vara reaktiv eller proaktiv återspeglas också i hur vi formulerar saker. Om jag säger ”jag måste gå upp tidigt imorn” blir jag reaktiv. Men om jag säger ”jag väljer att gå upp tidigt imorn för jag vill på på ett träningspass som börjar då” sätter jag mig själv i förarsätet. ”Jag kan inte följa med ut ikväll för jag har inte pengar till det”. ”Jag väljer att inte gå ut ikväll, för jag har valt att lägga pengar på annat istället”.
Han pratar om responsability, response ability, att man kan inte påverka det som sker men man har en möjlighet att påverka hur man reagerar och agerar på det som sker. Ju mer man sätter sig i förarsätet och fokuserar på det man kan påverka, desto större blir det man kan påverka. Om man istället fokuserar på det man inte kan påverka, så växer det.

Whatever You Focus on Grows - The Snowball Effect


2.Starta med slutmålet i åtanke.

Ha en tydlig målbild. Lite som att fråga sig ”kommer detta föra mig närmre den person jag vill vara/dit jag vill nå?”. Detta säkerställer att vi verkligen fokuserar på och lägger mest ansträngning på det vi tycker är viktigast i livet, och inte det som ploppar upp framför oss. Det är samma med att ha en budget. Du avsätter mer pengar till det som du tycker är viktigt och mindre pengar till det som du inte tycker är viktigt. Du fördelar pengarna jämnt över månaden och ser till att även ditt framtida jag får en del av kakan.

Innan vi kan sätta mål behöver vi fundera ut vilka våra värden och principer är. Vi kan ha olika mittpunkter som vi utgår ifrån som styr hur vi agerar. Ibland kan vi ha fått dessa tilldelade och kan inse att det är något vi faktiskt skulle kunna ändra. Man kan ha en mittpunkt som utgår från sin partner, familj, pengar, kyrka, jobb, ägodelar, själv, njutning, vänner eller fiender. Vad vi utgår ifrån påverkar våra dagliga val och beteenden. Och Covey menar att det inte är optimalt att utgå från någon av dessa utan att vi ska tydliggöra våra principer och värderingar och istället utgå från dem.

Stop, consider, choose | Life, Bring it on, My goals

3. Att handleda sig själv.

Hur kan man tillämpa de första vanorna. Man delar upp saker i 4 kategorier. Brådskande och viktigt. Inte brådskande men viktigt. Brådskande men inte viktigt. Varken brådskande eller viktigt.
Du behöver kanske inte köpa vissa saker just denna månad? Du kanske kan vänta till nästa.
Man behöver lära sig delegera på rätt sätt. Det är mer effektivt att delegera ansvaret för något helt och hållet. Tex ”du är ansvarig för att handla mat”. Än att säga ”du ska gå och handla detta och detta, det här är listan, du ska gå den här tiden”.

Att ta tid för att planera in sin vecka och tänka ut vilka saker man ska lägga tid, energi och kraft på och inte bara låta veckan ”hända”. Den viktigaste rutan är nummer två. Det blir lätt hänt att man fastnar i allt som är bråttom och skjuter på det som är i ruta två. Om du känner att du har svårt med prokrastinering och ofta skjuter upp saker, kan jag också rekommendera detta TEDtalk.

First Things First (book) - Wikipedia

4. win/win.

Du ska utgå från att skapa win/win-situationer. Att du når dina mål utan att det blir på bekostnad av andra. Det finns fyra olika sätt. Win/win. Lose/win. Lose/Lose. Win. I win/win är det viktigt att båda får ut något av det. I lose/win är du självuppoffrande och vill så gärna vara till lags att du själv förlorar på det men den andra vinner på det. I lose/lose, är du så fokuserad på att den andra ska förlora att du är beredd att också förlora bara för att orsaka skada på den andra. Win, innebär att du struntar helt i vad som händer för den andra parten, bara du själv vinner.


5. Försök först förstå och i andra hand bli förstådd.

Det blir lätt att man utgår från sin egen livssyn och direkt vill gå på en lösning. Istället för att först försöka verkligen förstå den andras synpunkt. Att verkligen utforska nyfiket och först förstå varför personen tänker som den tänker. På så sätt kan vi lära oss något nytt.

6. Samverkan.

Summan är högre än de enskilda delarna var för sig. Omfamna olikheter. Att andra har ett annat perspektiv än du betyder inte att det är fel, det kan istället bidra till något bättre. Vi kan komplettera varandra.

7. Utveckling – vässa saxen.

Istället för att säga ”jag har så mycket att klippa, jag hinner inte stanna upp och vässa saxen”. Jag vässar saxen först så att jag kan klippa mer effektivt. Vi kan utveckla 4 olika dimensioner, den fysiska, den mentala, den emotionella/sociala och den andliga. Den fysiska handlar om att äta bra, sova bra och motionera. Den mentala kan vara att tex läsa eller skriva dagbok. Den sociala/emotionella kan vara att försöka förstå andra, att bidra till projekt du tror på eller att hjälpa andra bli bättre versioner av sig själva. Den andliga kan vara att meditera, försjunka i poesi eller musik och att connecta med naturen.

Square or Round Wheels? | Steen Schledermann's Blog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *