Genväg eller senväg?

Genväg eller senväg?

Innehåller annonslänkar för Nextory

Jag testade att lyssna på en flashbok idag. Det är alltså en sammanfattning av en bok. Jag lyssnade på boken ”Grit” av Angela Duckworth. Den var 42 minuter lång. Originalversionen är 9 h och 22 minuter.

Jag har följt diskussionen kring att läsa sammanfattningar och jag förstår de som tycker att man missar mycket genom att inte läsa hela boken. Dock så tycker jag att väldigt många böcker innehåller mycket upprepningar och hade kunnat göras avsevärt kortare utan att tappa så mycket värde.

Jag har läst ca 1 bok i månaden kring temat personlig utveckling. Det kan ha varit böcker om framgång, psykologi eller ekonomi. Jag tror att det inte skulle gynna mig eller vara möjligt att läsa mycket fler sådana typer av böcker då jag tror att man behöver tid för att processa innehållet. Fundera hur man ska tillämpa den nya informationen. Läser man en massa böcker men fortsätter som vanligt har man kanske inte vunnit så mycket, eller?

Jag läser väldigt mycket andra slags böcker på tema nöje. Där känner jag inte att det finns lika mycket av en övre gräns. Men just ”tyngre” böcker med fakta eller som ämnar att få en att tänka om och tänka till tycker jag gör sig bättre att hålla ner antalet på.

Jag hittade denna flashboken via Nextory. Så om ni inte redan har en boktjänst och är intresserade av det får ni gärna registrera er via min länk.

Flashbook

Mina lärdomar av boken Grit

I ingen särskild ordning nu då mina anteckningar från boken är utspridda på ett högst svårläst och ologiskt sätt. Poängen är att ”grit”, som översätts till karaktärsstyrka? eller något i den stilen, är viktigare än talang för att nå framgång. Lite enligt Kevin Durants kända citat ”hard work beats talent when talent doesn’t work”. Har du en naturlig fallenhet för att lära dig något men inte jobbar på att utveckla den förmågan så kommer du inte bli bättre än någon som inte har samma fallenhet men däremot jobbar dagligen på att utvecklas.

Faktum är att det kan vara sämre att vara talangfull av naturen då det ofta leder till att du inte utvecklar ett sinne för att kämpa.

Enron är ett företag som är känt för att ha gått i konkurs efter en rad brott såsom korruption och insiderhandel. Tydligen hade detta företag som devis att endast anställa personer med allra högsta talang. Man menar då att detta ledde till ett företag med personer med narcissistiska drag som endast tänkte kortsiktigt och inte hade något intresse av att utvecklas då de redan tyckte att de kunde allt.

Grit är något du kan jobba upp och inte något du föds med även om du kan lära dig detta av din omgivning. I Finland finns tex en kultur kring ”Sisu” som man menar var avgörande i att stå emot Ryssland.

Som förälder kan man tänka på att skapa en kultur av ”grit”. Ett exempel som gavs var att alla i familjen skulle välja en sak som man tyckte var svårt men man skulle utvecklas i. Denna sak var man sedan tvungen att fortsätta med under två års tid.

Det var alltså väldigt viktigt att inte hoppa mellan olika intressen utan lära sig att hålla kvar vid saker och stå ut och inte ge upp trots att man stöter på motgångar.

Det var också viktigt att hålla sig till ett övergripande mål och att prioritera det målet före annat. Att dagligen jobba på sitt mål och att träna inte bara med kvantitet utan med kvalitet. Har man en passion för sitt mål kommer det att underlätta för att fortsätta med det. Finns det också en mening så leder det till mer glädje. Det ska alltså både gynna dig på det personliga planet men att du också hittar en mening för samhället/världen. ”Jag kan göra skillnad”.

Att kunna stå ut med svåra och jobbiga situationer, att utvecklas inom något och bestående ha kvar ett intresse över tid kommer leda till högre självförtroende, glädje, mening med livet och kommer att vara mer avgörande för framgång i livet än talang.

På författarens hemsida hittade jag ett test för att se hur mycket ”grit” jag har.

Enligt resultatet ser det ut som om jag behöver jobba på detta.

Hur man kan öva så man får mer ”grit”:

  1. Hitta ett intresse
  2. Öva lite varje dag
  3. Koppla det till ett högre syfte, ett sätt att kunna hjälpa andra människor
  4. Tro på dig själv (If you believe you can or if you believe you can’t – you are right och så vidare)
  5. Omge dig av personer med grit

Vad tycker ni om mina lärdomar? Låter det som en bok för er?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *